TEKNİK YETKİNLİKLER

Organizasyon yapısı içerisinde iş aileleri çerçevesinde işin yapılması için gerekli yetkinliklerdir. Örneğin, finans bilgisi, insan kaynakları bilgisi gibi. Fonksiyonel yetkinlikler ise teknik yetkinliklerin alt koludur ve teknik yetkinliklerle ifade edilir. Örneğin insan kaynakları bilgisi olarak strateji geliştirme bilgisi, işe alım bilgisi, bordro ve özlük işleri bilgisi gibi. İnsan kaynakları çalışanı insan kaynaklarının tüm süreçlerine pozisyonuna göre hakimdir ancak işe alım uzmanı işe alım süreçlerinin hepsine hakimdir ve işi yani fonksiyonu işe alınacakları bulmak ve yerleştirmektir. Teknik yetkinlikler performans değerlendirme sürecinde pozisyonun KPI’larına dönüştürülür.