TEMEL YETKİNLİKLER

Her kademedeki ve tüm departmanlardaki çalışanların sahip olması gereken yetkinliklerdir.

  • Sahiplenen
  • Öğrenmeye açıklık
  • Sonuç odaklılık
  • Etkin iletişim becerisi
  • İşini eğlenerek ve gülümseyerek yapan
  • İşini bilen ve analitik düşünebilen