YETKİNLİKLER

  • YETKİNLİKLER

TurkNet en önemli kaynağının insan kaynağı olduğunun  bilincindedir. Bu doğrultuda, işe alım, performans değerlendirme, terfi, eğitim, yetenek yönetimi, çalışanlarının gelişimi ve kariyer planlamasında, temel yetkinlikleri ve pozisyona göre yönetsel yetkinlikleri arar ve geliştirir.

TurkNet’te yetkinlik yönetimi, organizasyonun ve işlerin gerektirdiği davranışların tespiti, çalışanların bu yetkinlikler çerçevesinde değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için yapılır ve işe alım, kariyer yönetimi, eğitim ve gelişim, performans değerlendirme, ödüllendirme gibi alanlarda kullanılır.