YÖNETSEL YETKİNLİKLER

Organizasyon içindeki yönetici ve yönetici adaylarında olması beklenen yetkinliklerdir.

  • İnsiyatif kullanma
  • Liderlik becerisi
  • Organizasyonel farkındalık
  • Vizyon sahibi olma
  • Motive etme
  • Değişime öncülük etme